Om Sundén Musik & Media

Sundén Musik & Media startades år 2007 och drivs av makarna Mårten och Anna-Carin Sundén. Företaget består av 3 huvudverksamheter:

Mårten Sundén:

Studerade 160p violinspel på musikerutbildningen vid Göteborgs universitet. Studerade 40p pedagogik och violinmetodik på Ingesunds musikhögskola. Jobbar sedan 1998 i Musica Vitae som stämledare i 2:a violin.

Anna-Carin Sundén:

Studerade 160p på Göteborgs universitet till violinpedagog på I/E-programmet. Har examen i suzukimetodik, violin, enligt ESA(European Suzuki Association). Undervisar återkommande på kurser bl.a i samarbete med Lars Jöneteg. Jobbar sedan 2000 på Växjö Kulturskola som violinpedagog/suzukipedagog. Bedriver sedan 2006 suzukiundervisning i samarbete med Växjö kulturskola.


© Sundén Musik & Media, Kapellvägen 16, 352 62 Växjö, 0708-385992, marten@sundenmusikmedia.se